One hundred dossiers recording the Galician Industrial Heritage

Vimos de dar remate ás primeiras cen fichas verbo outros tantos elementos do patrimonio industrial de Galicia. Grazas ás axudas de custo solicitadas perante a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Xunta de Galicia están xa na nosa