As primeiras cen fichas do patrimonio industrial de Galicia

Vimos de dar remate ás primeiras cen fichas verbo outros tantos elementos do patrimonio industrial de Galicia. Grazas ás axudas de custo solicitadas perante a Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica da Xunta de Galicia están xa na nosa