Forno de cal en Sasdónigas

O meu bo amigo don Juan Pita da Veiga Vázquez, ferrolán de nación, tivo a xentileza de facerme chegar unhas fotografías do espléndido forno de cal de carga continua de Sasdónigas (Mondoñedo, Lugo). Situado a carón do río da Brea

7 Clasificación dos muíños

Non hai extracto porque este é un artigo protexido.