Salgadeira de Cubelas

Dona Luz Sánchez Rubiños fíxonos o agasallo de informarnos verbo da salgadeira que houbera en Cubelas, que fora dos seus devanceiros. E mandounos tamén unhas fermosas fotografías das ruinas da construción. Cos seus datos e imaxes elaboramos a ficha 204,

No camiño

No camiño andamos outra vez tralos atrancos sufridos nestes últimos meses. E temos que lle agradecer a dona María Dolores González Portas a comunicación que nos fixera –aló polo mes de marzo– dun erro nunha das fichas do inventario, xa