Fundición de Sargadelos

Celebramos o cuarto aniversario de Buxa incorporando ao noso inventario a ficha da fundición de Sargadelos, que, xunto coa fábrica de cerámica anexa, son memoria emblemática non só do patrimonio industrial galego, máis tamén do noso irrepetibel Isaac Díaz Pardo.

A Torre Lombarda

Son moitas as pegadas do patrimonio industrial que garda Allariz, especialmente as vencelladas ao curtido

Emenda

Unha desafortunada actuación das administracións públicas na realización do paseo marítimo de Mugardos tivo como consecuencia a destrución parcial da Salgadeira da Bestarruza, un dos poucos restos que quedan na ría de Ferrol dos almacéns de salgadura que se estableceran

Fábrica de Moreiras

A ficha 207 do noso inventario recolle outro fito na extensa saga que inaugurara en Galicia o catalán Manuel Goday Roula contra 1790

Fábrica do Petirro

Grazas á xenerosidade do responsable da súa recuperación, o arquitecto Francisco Márquez Taín, temos a satisfacción de engadir ó noso Inventario este asombroso complexo hidráulico desenvolvido nas terras altas do río Lérez. A que fora coñecida como Fábrica do Petirro

A fábrica de Vilanova

Vimos de engadir ó noso inventario a ficha 205 “Fábrica de curtidos de A Raspiña ou de Vilanova”