Fábricas de papel no Belelle

Os muíños papeleiros do Carballal, da Gandarela, e da Mourela, nas ribeiras do Belelle, por un tempo forneceron de papel á puxante bisbarrá ferrolá, até que foron reconvertidos en muíños fariñeiros, industria entón de meirande utilidade

Minas de Meirás ou Montefaro

As minas que quixeran ser de ouro e quedaron en arsénico

Mina de Cobas

Incorporase co número 217 do noso inventario do patrimonio industrial galego a ficha correspondente.