Fundición Averly

O conxunto histórico de carácter industrial formado polos talleres e demais edificios da empresa “Averly S.A.”, no centro urbano da cidade de Zaragoza, é o mellor testemuño na capital da época de ouro da industrialización aragonesa. Averly é a fábrica

Buxa, de utilidade pública

Buxa, Asociación Galega do Patrimonio Industrial, ven de ser declarada de utilidade pública por Orde do 20 de decembro do 2013 (D.O.G. núm. 1, de 02/01/2014), polo que os seus socios e benfeitores poderán deducir fiscalmente as súas aportacións, consonte