Becas Fundación Juanelo Turriano

A Fundación Juanelo Turriano convoca dúas bolsas para a realización de teses doutorais dotadas con 14.400 euros anuais cada unha. A tese debe versar sobre materias propias da historia da ciencia ou da técnica, valorándose a relación do tema coa

Congreso no Ferrol

Corenta días faltan para que comece en Ferrol el Quinto Congreso Europeo de Turismo Industrial, que coincidirá nesta ocasión coa terceira edición das Encrucilladas de Europa. No portal web http://www.europeanindustrialtourism.com poden encontrarse todos os detalles referentes a ambos os dous