Conservas Sueiro

Setenta anos despois do seu nacemento, o estado xeral de conservación é moi bo, e algunhas das pezas teñen sido coidadosa e curiosamente restauradas polo propietario. O conxunto pasa por ser o máis completo e representativo que existe en Galicia