Podemos salvalo?

Setenta anos despois da súa construción, e tras corenta e catro anos de eficaz servizo, o buque “Bernardo Alfageme”, cedido no ano 2000 ao Concello de Vigo e coidadosamente restaurado, podería ser abandonado en terra pola desidia e inepcia municipal. Construído