Día das Artes Galegas

A Real Academia Galega de Belas Artes, creada no 1849 para fomentar a práctica, o estudo, contribuír á salvagarda, á sensibilización das artes e do patrimonio cultural galego, na súa Asemblea do 31 de Xaneiro do 2015, decidiu instituír o