A fábrica de acoirazados

Atópase xa á venda o espléndido traballo de José María de Juan-García Aguado “La fábrica de acorazados: la Sociedad Española de Construcción Naval en Ferrol (1909-1936)”, no que esta asociación participou para facer posible a súa publicación.