Colaboración

Unha xuntanza prometedora baixo o criterio de traballar compartindo o que nos une