Premio de Investigación Buxa 2015-2016

Consonte ás bases publicadas o 11 de febreiro do ano 2015, na reunión celebrada o día 29 de abril do ano 2016 decidiuse a concesión do premio ao traballo que foi presentado baixo o lema “Traballo e vida” do que,

Fábrica de Joaquín Vieta Ros

Consonte os datos recollidos por Santiago Llovo Taboada no seu espléndido traballo, fora construida en 1909 no Paseo do Cabo ou Paseo de Bombé, na vila de Muros, aproveitando o almacén de salga que alí erguera contra 1870 Bentura Moreu