Genius loci: o xenio local

Un proxecto subvencionado pola Unión Europea, con socios en Italia, España, Hungría, Malta e Bélxica, pretende dirixir a atención á herdanza de pequenas empresas industriais, para (re)valorizar o significado do seu patrimonio e incrementar o seu coñecemento e aprecio polos