Eloy Domínguez

Unha das marcas rexistradas para os produtos fabricados en “Cerámica Domínguez del Noroeste” (CEDONOSA)

Salto de Somede

O aproveitamento de pequenos saltos hidráulicos para a produción de electricidade: os principios da electrificación en Galicia.