La Minerva

Cos restos de “A Torre do Río” a familia Rivero de Aguilar edificaría contra 1847 un muíño papeleiro que vai converterse en 1862 na primeira fábrica de papel continuo que houbo en Galicia