O patrimonio industrial en Galicia: situación e perspectivas

O patrimonio industrial en Galicia: situación e perspectivas. O vindeiro martes, día 26, unha excelente ocasión de poñermos ao día conducidos pola palabra experta do profesor Xoán Carmona.

Central hidroeléctrica de Ponte Norte

Instalada no que fora un muíño fariñeiro construído no 1829