Muíño eléctrico en Muros

Muíño eléctrico en Muros

Como noutros lugares, en Muros a escaseza de correntes de auga aproveitables para a moenda de cereais aliviouse coa construción de muíños de vento (hai cinco identificados). A chegada da electricidade solucionaría finalmente o problema.