Vinte anos de patrimonio industrial

Vinte anos de patrimonio industrial

Non vai ser ata o ano 1999 cando o Consello de Europa propuxo unha liña de sensibilización sobre o Patrimonio Industrial, termo e concepto que dende aquela vai ter presenza nominal canda o Patrimonio Histórico e o Patrimonio Cultural. O

Museo ANFACO

Museo ANFACO

A Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas (ANFACO) ven de agasallarnos co galano conmemorativo do 115 aniversario da Unión Conserveira. Este fermoso catálogo do Museo da Conserva recolle moito da nosa historia industrial, pouso sobranceiro quer da nosa cativeza, quer