Curtidoiro da Pinguela

Curtidoiro da Pinguela

Dende 1935 a fábrica de curtumes de Manuel Sáez Gómez preside unha revolta do río Cabe n’A Pinguela (Monforte de Lemos). Alén da cansa museística, un conxunto merecedor de rehabilitación e reutilización actualizada, a mellor garantía da conservación do noso