Grupo de Empresas Álvarez

Grupo de Empresas Álvarez

Despois de centos de horas de preparación e de cinco anos para darlle a forma definitiva, chegou o día: esta tarde, Joaquín Valeiras presenta o libro que recolle as andanzas que levaron a un pequeno negocio de tallado de vidro

138 La memoria de los sueños

Non hai extracto porque este é un artigo protexido.