Historia das máquinas-ferramenta e equipos de fabricación

Historia das máquinas-ferramenta e equipos de fabricación

As máquinas-ferramenta e os equipos de fabricación constitúen un grupo de máquinas de enorme interese desde o punto de vista histórico, pois a súa finalidade é a de dar forma ás partes de pezas, ferramentas, utensilios e compoñentes doutras máquinas.