Transporte funicular en Valga

Transporte funicular en Valga

Por pedimento do pleno do Concello de Valga, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia acordou incoar procedemento para declarar ben de interese cultural o funicular de transporte aéreo de materiais da cerámica “Novo y Sierra” en

Adeus ao Staffan Mörling

Adeus ao Staffan Mörling

Staffan Mörling marchou onte “durmir fora”. Fique acó o noso máis respectuoso agarimo para “o sueco de Beluso”, o investigador chegado da Escandinavia que tanto fixo por restituír a dignidade das nosas embarcacións tradicionais. Boa proa, profesor!

Premio 2019

Premio 2019

As dificultades da actual situación e o atraso da convocatoria polo presidente do xurado, obrigan a adiar o fallo do premio e pospor a súa entrega. Con todo, e para non delongar de máis a publicación dos traballos seleccionados, tomouse

Protexido: 79 La draga Jaizkibel

Non hai extracto porque este é un artigo protexido.

Protexido: 77 Cerâmica de Aveiro no XVIII

Non hai extracto porque este é un artigo protexido.

Protexido: 73 Papel de fumar en España

Non hai extracto porque este é un artigo protexido.