Premio de Investigación Buxa 2019-2020

Notificación do 2 de xaneiro do 2020
Na ducia de traballos recibidos para concorrer ao premio de investigación 2019-2020, cinco deles carecen dos arquivos dixitais que se definen no parágrafo oito (Publicación): “Para facilitar a súa revisión e edición, os traballos presentarase tamén en formato electrónico…”. Prégase aos autores dos traballos identificados polos lemas “Ardora”, “Filástica”, “Lagoas”, “Oneire” e “Remolacha” envíen cadanseu CD (identificado co lema correspondente) á sede de Buxa antes do trinta de xaneiro en curso.

Buxa, Asociación Galega do Patrimonio Industrial convoca o Premio de Investigación Buxa 2019. As bases pódense consultar AQUÍPremio de investigación Buxa 2017

Comunicación do 13 de abril do 2018: Consonte ás bases publicadas para o Premio de Investigación 2017-2018, proclámase deserto.

Buxa, Asociación Galega do Patrimonio Industrial convoca o Premio de Investigación Buxa 2017. As bases pódense consultar AQUÍPremio de investigación Buxa 2015

Comunicación do 30 de abril do 2016: Consonte ás bases publicadas o 11 de febreiro do ano 2015, na reunión celebrada o día 29 de abril do ano 2016 decidiuse a concesión do premio ao traballo que foi presentado baixo o lema “Traballo e vida” do que, unha vez aberta a correspondente plica, resultou ser autora dona Tamara Campo Táboas. O xurado foi presidido por don Xoán Carmona Badía, Catedrático de Historia e Institucións Económicas na Universidade de Santiago de Compostela, sendo vogais don Luis Alonso Álvarez, Catedrático de Historia e Institucións Económicas na Universidade da Coruña, don Gerardo Cueto Alonso, profesor do Departamento de Xeografía, Urbanismo e Ordenación do Territorio na Universidade de Cantabria, don Miguel Ángel Álvarez Areces, presidente do Comité Internacional para a Conservación e Defensa del Patrimonio Industrial en España (TICCIH-España), e dona Iria Sobrino Fagilde, arquitecta colaboradora no inventario de arquitectura industrial de Vigo e a súa zona de influencia e coordinadora en proxectos de patrimonio industrial. Como secretario actuou don Manuel Lara Coira, presidente de “Buxa, Asociación Galega do Patrimonio Industrial”. O xurado desexa deixar constancia expresa da alta valoración da que foi merecedor o traballo presentado baixo o lema “Catedral”, do que, unha vez aberta a correspondente plica, resultou ser autora dona Alberta Lorenzo Aspres, responsable do “Proxecto Arga, Arquitecturas Rehabilitadas de Galicia“.

Os cinco traballos admitidos na fase de concurso, os lemas baixo o que se presentaron, os títulos e os seus respectivos autores foron:

Primeiro se destrúe, logo se reflexiona / O patrimonio industrial como recurso básico do turismo industrial. O arsenal, estaleiro e gremios na Ruta da Construción Naval de Ferrol / Manuela Santalla López

A fortificación é un instrumento que fai que poucos podan defenderse de moitos / Innovación técnica do patrimonio militar defensivo do Golfo Ártabro / José López Hermida

Catedral / Arquitecturas da electricidade. A central hidroeléctrica do Tambre / Alberta Lorenzo Aspres

Nautilus / A diversificación industrial en Ferrol, séculos XVIII-XX / Guillermo Llorca Freire

Traballo e vida / As canteiras do litoral moañés / Tamara Campo Táboas