Plan da Cultura Marítima de Galicia

Plan da Cultura Marítima de Galicia

A totalidade das manifestacións culturais (construcións, obxectos e creacións inmateriais) é o que se considera como un sistema ou conxunto de gran valor histórico e patrimonial a preservar no que avanzar cara ao futuro. Un patrimonio ligado ao mar, que

No día da muller

No día da muller

Que nunca se esqueza que o benestar alcanzado ten a súa base na longa explotación das mulleres, dos nenos e das nenas